Bildiri Yazım Kuralları

Bildirilerin sempozyum web sayfamız üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. 


● Genel 

○ Bildiriler, poster ve sözlü olarak sunulacaktır. 

○ Sempozyuma bildiri olarak özgün veya derleme araştırmaları kabul edilecektir,

○ Sunum yapacak kişilerin mutlaka sempozyuma kaydolmaları gerekmektedir. ● Sözlü Sunumlar 

○ Benzer konuları içeren konular için bir oturum planlanacaktır. 

○ Sözlü sunumların süresi, 15 dk olarak belirlenmiştir. 

○ PowerPoint programının kullanılacağı sözlü bildirilerde 10 dakika sunum, 5 dakika soru-cevap planlanmıştır. ● Poster Sunumları 

○ PowerPoint programının kullanılacağı poster bildiriler; giriş, materyal & yöntem, sonuçlar, tartışma ve referans bölümlerini içermelidir. 

○ Posterler 70 (en) x 100 (boy) cm boyutlarında olmalıdır. 

○ Posterlerinizin üst kısmında sunum başlığı, yazar isimleri ve adresleri bulunmalıdır. ● Bildiri yazım kuralları 

a. Özetler, “Times New Roman” yazı karakteri ile 12 punto büyüklükte, tek satır aralığında, A4 boyutunda ve kenarlarından 3’er cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. 

b. Özet başlığı 14 punto, kalın ve kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır 

c. Bildiri özetleri, en fazla 350 kelime içerir şekilde hazırlanacaktır. 

ç. Aralarına virgül konularak en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir ve 12 punto karakterinde olmalıdır. 

d. Türkçe başlığı takiben yazar isimleri tam olarak ad ve soyad şeklinde verilmelidir. 

e. Yazarların kurum adresleri üst indis kullanılarak yazar listesinin hemen altında ve sorumlu yazarın e-mail adresi ise, kurum adreslerinin altında 10 punto olarak verilmelidir.

f. Bildiri özetleri, yalnızca sempozyum web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

g. Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir. 

ğ. Sisteme sunulan özet bildirinin kabulü ve sunum şekline Sempozyum Bilim Kurulu karar verecektir. Sempozyum Düzenleme Kurulu genel olarak alınan bu kararı hayata geçirmek için çalışacaktır. Ancak zaman, konularda yığılma, bildiri sayısı ve şuan öngörülemeyen bazı durumlardan dolayı bildiri sunum şeklini değiştirme hakkını Sempozyum Düzenleme Kurulu gizli tutar. 

h. Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın Sempozyuma kayıt yaptırması zorunludur.