Konu Başlıkları

Sempozyum Ana Konuları;

1 Türkiye’de Botanik Bahçelerinin Yeri, Önemi ve Geleceği,

Türkiye’de Herbaryumların Yeri, Önemi ve Geleceği,

3 Veri Tabanları ve Sayısallaştırma,

4 Canlı Bitki Koleksiyonların Önemi ve Sürdürülebilirliği,

5 Kent Peyzajında Botanik Bahçelerinin Yeri,

6 Küresel Bitki Koruma Stratejisi Işığında Biyoçeşitlilik ve Bitki Koruma Çalışmaları,

Eğitim ve Bilgi Takdimi Çalışmaları

8 Bilimsel Bitki Ressamlığı